NÁKUPNÝ KOŠÍK

Košík je prázdný.

REKLAMÁCIE AKO POSTUPOVAŤ

V prípade, že aj cez veľké úsilie spoločnosti HUSKY SK, s.r.o. o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu reklamácie postupujte podľa tohto návodu:

Očistený pokazený tovar zašlite, vo vhodnom obale, na nižšie uvedenú adresu nášho reklamačného oddelenia spolu s popisom chyby a kópiou dokladu o kúpe. Závadu popíšte čo najdetailnejšie a na výrobku ju označte, aby mohla byť prípadná oprava čo najrýchlejšia.

Tovar bude opravený a zaslaný na uvedenú adresu. V prípade že sa nedá oprávnená reklamácia odstrániť opravou, bude Vám zaslaný nový výrobok, alebo vrátená kúpna cena. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od uplatnenia.

Balík treba označiť zretelne REKLAMÁCIA

Adresa pre zaslanie reklamácie:

HUSKY SK, s.r.o.
Reklamácie
Priemyselná 10
917 03, Trnava

Pokiaľ budete mať otázku ohľadom Vašej reklamácie, obráťte sa na naše reklamačné oddelenie.:

e-mail: reklamacie@huskysk.sk
tel.: 0918 111 110